Lidem chybí vzdělání, nejsou schopni uvažovat, a proto odmítají imigranty

[Otevřený dopis pseudosocioložce Šiklové, původně publikovaný na blog.idnes.cz. Tuším někdy koncem listopadu 2015.]

Socioložka-pseudointelektuálka z minulého století Jiřina Šiklová přišla s inovativním plošným přístupem k posuzování vzdělanosti a schopnosti uvažování ve společnosti. Každý, kdo nesouhlasí s islámem, imigrací či politikou EU je podle ní nevzdělaný hlupák.

Tato svými názory očividně přezrálá (či nedozrálá?) paní se svým titulem z historie a filozofie z FF UK z roku 1958, pravděpodobně získaným úpornou obhajobou teorií marxismu a leninismu, tvrdí, že český lid je lid nevzdělaný, neschopný uvažovat, přemýšlí jako za komunistů, a proto se k neřízené muslimské imigraci diktované EU staví spíše negativně. Zde je přepis mého dopisu této dámě.

Inu, co se ale ukazuje být přínosem 40 let totality, je, že čich na totalitní režim Češi bezesporu mají – a ničím jiným politika Evropské unie není. Povím vám proč, paní Šiklová. Protože multikulturalismus na Západě už dávno selhal, lidé začali projevovat nespokojenost, a tak evropským špičkám nezbylo jiné cesty, jak zabránit vzpourám proti Pákistáncům znásilňujícím malé děti, než prosazovat své etnomasochistické cíle neustálým utužováním demokratických režimů, až se postupně dostali k nynější totalitě. A český lid čichá nějakou lumpárnu, když mu někdo chce něco diktovat. Snad že se nám to z historie dostalo do genů.

A víte, proč multikulturalismus selhal? Protože kultura je v prvé řadě tmelícím, sjednocujícím prvkem ve společnosti, který dává jejím členům pocit sounáležitosti, hodnotový systém a řád nezbytný k jejímu fungování. Multikulturalismus je nefunkční proto, že do tohoto řádu vnáší chaos, tříští společnost, místo aby ji stmeloval a snaží se uměle potírat očividné rozdíly, které jsou prostě mezi některými kulturami natolik markantní, že spolu žít nemohou. Zapište si tuto nejmodernější definici kultury za uši (právě jsem ji vymyslela a ospravedlněním budiž mi to, že si kulturu každý sociolog definuje, jak chce, a ta moje je zdá se mi – překvapivě –  býti tou nejlepší).

Ale k té informovanosti o islámu. Ono je to zapeklité, víte? Lidé, kteří o islámu informovat chtějí, jsou nazváni fašisty, xenofoby či rasisty. To poslední označení je obzvlášť tristní, jelikož islám nemá s rasou nic společného: sám psychopatický epileptik Mohamed (ano, o jeho epilepsii se vedou spory, ale mně se tato verze nesmírně líbí, protože by to napomohlo vysvětlit jeho „rozhovory s Bohem“ o vraždění bezvěrců) prohlásil islám za politicko-ideologický systém, který jednou ovládne celý svět, a narozdíl od Hitlera mu byl obvod lebky či barva očí jeho příznivců u jeho psychopatické pedofilní zadnice.

Lidé, kteří o islámu informovat chtějí, jsou umlčeni sofistikovanými totalitními neomarxistickými  praktikami, které se sem plíží z rozkládajícího se Západu. Takže nakonec má mít výsadní právo srovnávat Korán a Bibli bývalá členka KSČ, která na stará kolena nemá co jiného na práci, než ničit vlast a budoucnost mladším generacím a nazývat všechny, kdo nesdílí její názor, nevzdělanci. Bravo, paní „socioložko“. Co že jste to říkala o „komunistickém přemýšlení“? Ráda vám koupím nové zrcadlo.

A zatímco vy budete úporně mezi těmi nenávistnými a k násilí vybízejícími verši v Koránu (97,4% – to není můj výmysl, ale statistika vědce Billa Warnera) hledat paralelu s Biblí, má být Martin Konvička propírán ve své masokostní moučce. A mezitím muslimové napříč Evropou usilují o zavedení práva šaría a porušování základních lidských práv, muslimské opice z Afriky a Pákistánu znásilňují ženy a děti a všechno se to mezi sebou páří většinou v příbuzenských vztazích, což vede k ještě větší degeneraci a nízkému intelektu, než jaký implikuje vyznání této násilné netolerantní ideologie samo o sobě. Věděla jste, že průměrné IQ v Sýrii je kolem 83, v Africe ještě níže, zatímco v Evropě 100 a v Asii až 108? Ale všechny vědecké studie zabývající se tímto fenoménem jsou označeny za rasistické či nekorektní: hlavně o tom nemluvit.

Ano, jsou to chudáci. Ale duševní chudáci, uvěznění v nařízeních jednoho psychopata, který kromě toho, že notnou část života přepadal karavany, loupil, znásilňoval (!), zabíjel či souložil devítiletou Aishu, tak přišel na vykutálený způsob, jak dobýt svět: ideologickým sjednocením tehdy nábožensky roztříštěných arabských kmenů. Tak vznikl islám, milá paní Šiklová. Válečná strategie ze sedmého století, podotýkám. A věděla jste, že ten vykutálený pedofil měnil své postoje ke křesťanům, Židům i arabským pohanům podle toho, kdo s ním zrovna byl ochoten laškovat (bojovat proti jeho nepřátelům) a kdo ne? Arabskými pohany vyznávajícími pouštní božstva zprvu pohrdal, ale když u křesťanů a Židů nepochodil, pohrozil ohněm pekelným těm pouštním psům a vzal zavděk i jimi. Jestli v Mohamedově životě najdete paralelu s Kristem (a potažmo v Bibli s Koránem), tak o vaší duševní chorobě není pochyb. Považuji za nutné předeslat, že pro muslimy je Mohamed kultovní postavou, modlou, vzorem. Vše, co dělal Mohamed, je správné. Tak se asi nelze podivovat nad tím, že Alláh násilníky a pedofily schvaluje.

Proti islámu se nejostřeji staví právě lidé inteligentní, vzdělaní a mnohdy s osobními zkušenostmi s muslimy. Já sama jsem žila v několika městech s velkou muslimskou menšinou, navštívila pár fajnových ghett (včetně švédského Malmö a manchesterského „Pákistánu“) a přišla do styku s mnoha muslimy, Kurdy či ex-muslimy. A proč se proti imigraci staví jiní lidé? Asi – na rozdíl od vás, umí používat obsah své dutiny lebeční. Rozhodující je totiž schopnost vidět věci komplexně a schopnost samostatného syntetického myšlení, které český univerzitní systém záměrně potlačuje. Ale i ti, kteří se proti islámu staví pouze ze strachu, mají v demokracii právo svůj názor vyjádřit a podílet se na rozhodnutí, s kým chtějí žít. Ostatně, strach je jen reakce na hrozící nebezpečí a zajišťuje přežití lidské rasy.

Ano, máte pravdu v tom, že příčinu imigrantské krize nelze vidět jen ve válce v Sýrii, ani ve světových politických pletkách, ani ve finančních zájmech. Evropská civilizace si za to může sama svým způsobem života, ztrátou hodnotového systému, rozpadem instituce rodiny, rozmazáním mužské a ženské role ve společnosti a následným snížením porodnosti, absencí opravdového smyslu života. Zkrátka tím, že se zaměřuje na materiální hodnoty a tlačí lidi do konzumismu. Jenže řešení tohoto hnilobného procesu západní civilizace nevede přes přijetí milionů lidí vyznávajících ideologii, která sice není založená na konzumismu a hájí instituci rodiny, ale dělá to naprosto zvrácenými praktikami.

Rozumní jedinci, kteří mají schopnost syntetického myšlení a hlubšího vhledu, se dokáží poučit z multikulturního fiaska Západní Evropy bez nutnosti osobních zkušeností. Žádám vás tímto tedy, abyste se za svá pohrdavá, urážlivá a nepravdivá vyjádření o těch, kteří se stavějí proti imigraci a islámu, veřejně omluvila.

Přeji pevné zdraví,

Lucie Provazníková

P.S. Paní Šiklová je prostě asi jinej gang.

3 thoughts on “Lidem chybí vzdělání, nejsou schopni uvažovat, a proto odmítají imigranty

  1. Po přečtění několika Vašich článků musím s hlubokou a obdivnou poklonou říct, že co věta, to zásah.

  2. Myšlenkově hutný článek Lucko, ale obávám se, že je to jako házet perly sviním …

Komentáře jsou ukončeny.