Zlatý věk islámu aneb co ještě může islám přinést civilizaci

[Článek byl původně publikovaný na blog.idnes.cz 3.2.2016.]

Vezměte si papír a zpaměti sepište jména všech muslimských vynálezců, mořeplavců, vědců či umělců světového formátu jako byli například Evropané Vasco de Gama, Johannes Kepler, Auguste Renoir, Mozart či Shakespeare. Schválně, jak dlouhý seznam vytvoříte. Opisování od gůglu je podfuk podfukovitý.

Na úvod chci zmínit pár věcí. Cenzoři portálu idnes.cz mi posledně stáhli poměrně populární článek z úvodní stránky s odůvodněním, že vyjádření k aktuálním politickým a společenským tématům musí být podložena minimálně dvěma kvalitními odkazy. Cenzoři idnesu tak zjevně považují „blog“ za vědecký článek, kde člověk nemá vyjadřovat své názory, ale dokládat prokazatelná fakta. Zdá se však, že toto pravidlo uplatňují pouze na některé blogy. Kvalita zdrojů je pak posuzována dle blíže nespecifikovaných pravidel, ale z jiných blogů jsem pochopila, že famózně lživý HateFree web je v pořádku. Holt někteří lidé  chtějí mít pořádek tak, jak jim to jiní e-mailem nakazují, a tak se bezpáteřní jedinci propůjčují k nechutné cenzuře.

Beru tuto začínající totalitu prázdných mozků na vědomí a vkládám do tohoto článku odkazy na spolehlivé primární i sekundární zdroje: vědecké články, publikace historiků a výzkumníků, původní historické texty, oficiální statistiky. Snad to české intelektuální špičce v redakci idnesu postačí. Teď ale hodíme bulvu na to, jestli bychom islám přecejen neměli přijmout coby osvícenský systém myšlení, který nás zase posune o krok blíže k vynalezení teleportu či perpetuu mobile. Bude to poměrně dějepisné a možná trochu sucharské (omlouvám se fandům středoškolského klubu „Čteme pod lavicí“, jehož jsem bývala sama členkou), ale vzhledem k nevyhnutelnému blížícímu se pádu Evropy je nutné poznat islám ze všech stran. Abychom pád té východní alespoň oddálili. Zkrátit to nešlo.

Obama, muslim jaksepatří

Asi už jste slyšeli, že muslimové světu přinesli mnoho vynálezů, postavili Alhambru a tak podobně, a z tohoto zvráceného důvodu bychom měli mít úctu k dnešním muslimským nájezdníkům, kteří zatoužili po bílém masíčku, peněžence napěchované daněmi bílého muže a kteří nám tu chtějí nastolit právo šaria. Podle Baracka Obamy vynalezli muslimové jak tisk (knihtisk vynalezl ve skutečnosti Johannes Gutenberg v 15. století), tak třeba oblouk (ten stavěli už v antickém Řecku, to ví každý student 1. ročníku architektury) nebo kaligrafii (kam se hrabou staří Číňané). Račte se pobavit tímto proslovem z r. 2009 v Káhiře. Je zakončen perlou nejperlovitější: Obamovým prohlášením, že je křesťan. Není, protože lže, a správný křesťan nelže – to je v Bibli.(1) Tu by si měl přečíst i Černobrádek. (A pak, že jsem nekorektní!)

Další lháři operují na webu www.e-islam.cz: „…byli to Arabové, kteří rozvinuli nápad použití zahrad jako místo krásy a rozjímání.”(2)

Známé jsou prameny zmiňující Semiramidiny visuté zahrady v Babylóně, (cca. 600 př. n. l.), v antickém Římě pak byly zahrady naprosto běžné, atd. Vzpomněla jsem si na jednoho francouzského spolužáka, který každou chvíli o něčem hrdě prohlásil, že to vynalezli Francouzi – od otvíráku až po tiskárnu. Samozřejmě to pravidelně vedlo k všeobecnému veselí. Jenže lidé, kteří záměrně vyzdvihují muslimské myslitele, to zneužívají k velebení islámu, mnohdy překrucujíc fakta a vynechávajíc všechna ALE.

Jak to tedy bylo…

Nutno zmínit, že Arabům opravdu do jisté míry „vděčíme“ za to, jak naše dnešní západní kultura vypadá. Algebra, algoritmy, káva a zdokonalení mnoha věcí, které převzali od jiných kultur. Za dob temného evropského středověku a intelektuálního úpadku byl totiž právě arabský svět centrem vzdělanosti (cca 750 – 1258). Mnoho antických textů bylo přeloženo do arabštiny a skoro 500 let uchováváno a mnohdy rozvíjeno (zde zdroj není třeba, poněvadž to nehanobí islám). Ve 12. století byly tyto texty překládány do latiny a daly nový impuls k rozvoji evropské kultury (např. spisy Aristotelovy). Jenže to má – jako vše, co souvisí s islámem – pár háčků, které vlastizrádci a neziskovkové sexuchtivé čekatelky na svého migranta zpravidla opomenou zmínit.

Onen přínos „zlatého věku islámu“ je výsledkem čerpání ze starořeckých, perských a indických zdrojů a jejich rozvoje.(3) Mnozí arabští učenci studovali Aristotela, Ptolemaia, Platóna, Dorothea Sidónského aj. a jejich myšlenky rozvíjeli.(4, 5) Absolutní izolace jakékoli kultury v historii i současnosti je velmi nepravděpodobná.

Myšlenkový proud té doby byl výsledkem dialogu mezi učenci všech tří náboženství: křesťany, Židy i muslimy. Po pádu Římské říše totiž evropští učenci mnohdy odcházeli na Blízký Východ za vzděláním, protože v Evropě jim takový rozvoj vědění nebyl umožněn.(6) Například o filozofu Alpharabiovi (jeden z géniů své doby) se ví, že strávil nějaký čas s křesťanskými učenci v Bagdádu.(7)

V 8.-13. století byl mezinárodní jazyk učenců arabština, ale to neznamená, že veškeré objevy byly produktem muslimů.(8) Lze to přirovnat ke starořečtině v helénistickém období nebo k angličtině v současném světě. Navíc díky obrovské rozloze arabského impéria mohli učenci různé etnické i náboženské příslušnosti volně cestovat a docházelo k výměně poznatků s Čínou či Indií.(9)

Mnoho z těchto učenců se často dostávalo do půlměsíce (rozuměj do křížku) s islámskými autoritami  – stejně jako i jiní později v křesťanském světě s církví. Autority si totiž zpravidla velmi dobře uvědomují, že poznání je základem pokroku,  pokrok signifikuje změnu a změna je (pro některé) hrozbou. Tudíž tvrzení, že veškeré učení té doby je zásluhou islámu, je skoro tak švihlé, jako říci, že objevy Galilea Galileie byly zásluhou křesťanství. Ve hře je mnoho faktorů.

Tehdejší věda nebyla vědou v dnešním slova smyslu. Intelektuální aktivity učenců zlatého věku islámu, ačkoli přinesly i mnoho praktických vynálezů, se soustředily na porozumění filozofickým otázkám. K vědecké revoluci oproštěné od náboženských dogmat, jak proběhla později na Západě, to mělo daleko.

Přes veškerý intelektuální přínos středověké éry arabského světa by bylo velmi scestné opěvovat tehdejší politickou a sociální situaci, která je na islám úzce navázána. Židé i křesťané byli druhořadými občany a pod nimi byli ještě otroci. V určitých obdobích docházelo k náboženskému pronásledování a kostely i synagogy byly ničeny.(10) Žádný med. (Pro ty, co by ve své pomýlenosti chtěli argumentovat řáděním katolické církve: 1) Vyvracet fakta o zrůdnosti jedné ideologie dokládáním historické zrůdnosti jiné je selháním mozkových synapsí. 2) V Novém Zákoně nic o vraždění nevěřících není, zatímco v Koránu zcela jasně ano.)

Od 14. století víceméně ticho po pěšině. Produktivita arabského světa trvala asi od r. 750 do r. 1258.(11)

Proč zlatý věk skončil a proč současné muslimské země ve výzkumu zaostávají

Tohle je velmi složitá otázka a pro tento článek to musím zjednodušit:

Intelektuální úpadek byl úzce spjat s fragmentací impéria, větší autonomií jednotlivých provincií a častými povstáními, nakonec v r. 1258 „završen“ invazí Mongolů. Tomu ale předcházel jiný, poměrně zajímavý faktor: antiracionalistické hnutí Ash’ari, které potíralo jakékoli vědecké poznání, které nenapomáhalo náboženské regulaci privátního a veřejného života.(12) Nejhlasitějším odpůrcem používání dutiny lebeční byl Abu Hamid al-Ghazali (zemřel r. 1111), který varoval, že pokud budou lidé příliš ovlivněni filozofy, budou jim také více důvěřovat v oblasti náboženství, a tím se od něj odkloní.(13, 14) To snadno vede k dogmatizaci a úpadku volného vědeckého bádání. Zde jsou čísla, která zaseknutí muslimských mozků ve 12. století ilustrují:

 • Pouze dva muslimové získali Nobelovu cenu za vědu (v r. 1979 a v r. 1999).(15)
 • Španělsko, ač není intelektuální velmocí, ročně publikuje více knih než celý arabský svět za posledních 1000 let.(16)
 • V letech 1980 – 2000 bylo v Korei zaregistrováno 16 328 patentů, zatímco v 9 arabských zemích dohromady pouze 370, mnohé registrovány cizinci.(17)
 • Když se deník Nature v r. 2002 pokoušel přiblížit záběr vědy v arabských zemích, jejich reportér identifikoval pouze tři oblasti, ve kterých arabské země excelují: odsolování mořské vody, sokolnictví a reprodukce velbloudů.(18)
 • Když došlo v r. 2005 v Pákistánu k zemětřesení, které zabilo přes 90 000 lidí, žádný z tamních předních vědců se ani nepokusil vyvrátit všeobecně přijímaný fakt šířený médii, že zemětřesení bylo božím trestem za hříšné chování.(19)

Podobných čísel existuje mnohem víc a je veliká škoda, že tyto informace nebyly sdělovány dobrotrusy již dříve: možná, že kdyby Merkelová v rámci invazní propagandy zmínila i přicházející experty na reprodukci velbloudů, veřejnost by migranty vítala s otevřenou náručí. Nicméně taky vám teď vrtá hlavou, proč výzkum a věda v arabských zemích posledních 800 let nekvete?

Důkaz, že se Země neotáčí

Není nad vlastní zkušenost, tudíž se nemohu nepodělit o vskutku vypečený zdroj coby názorný příklad současné muslimské vědy:

„Mohamed se z náboženského vůdce stal vůdcem politickým a poté vůdcem lidské rasy.“(20)

A pro pobavení:

„Další příklad Mohamedovy kreativity při řešení problémů může být spatřen v odpovědi jeho ženám na otázku, kterou z nich miluje nejvíce. Dal prsten každé z nich s tím, aby to neříkaly žádné jiné. Den nato je shromáždil, aby jim dal odpověď na jejich otázku, a prohlásil: ‚Tu, které jsem dal prsten, miluji nejvíce,‘ a všechny byly spokojeny, poněvadž si každá myslela, že myslí pouze ji.“(21) Filuta jeden vyčůranej.

Tohle není z náboženského kázání, tohle jsou úryvky z vědeckého článku z malajské univerzity z r. 2015 (publikovaného v mezinárodním odborném deníku!), ve kterém autoři rozebírají, jakým způsobem je kreativita zakotvena v životě násilného pedofila Mohameda (přepadával karavany a souložil s devítiletou dívenkou(22)) a jak se jí lze inspirovat v moderním světě. To je jako kdyby se výzkumníci na pedagogické fakultě v ČR v r. 2015 při sestavování nové strategie výuky inspirovali výhradně Ježíšem. Jenže ten nezabíjel.

Podobných pokladů psaných na muslimských univerzitách je víc.(23) Společným jmenovatelem výzkumu těchto muslimských badatelů je glorifikace jejich vzoru: psychopatického grázla (dle záznamů o jeho životě usuzuji na morální, sadistickou i sexuální psychopatii, na základě vyvraždění Židů tvrdím, že to byl grázl). Proces muslimského myšlení ve vztahu k poznání a vědě mi byl osvětlen experty z Islámské nadace v Brně:

“Od chvíle zjevení Koránu lidé studují koránský text a objevují stále nové a nové poznatky, které předchozí generace lidí nebyly schopné poznat pro nedokonalost a omezenost svých možností a schopností.”(24)

Z této publikace se dozvíte, že vlastně veškeré objevy moderního světa byly nájezdníkovi Mohamedovi dobře známy. Škoda, že na to muslimské mozky vždy přijdou až poté, co onen objev učiní nějaký vědec. Kepler, Edison a jiní by si bývali mohli hodit nohy na lustr.

No a kdyby vás náhodou zajímalo, proč je Země placatá, nikoli kulatá, tak to vysvětluje jeden imám ve videu, které bohužel zaniklo v útrobách mého počítače:

Když poletíte letadlem do Číny a čistě teoreticky se to letadlo ve vzduchu zastaví, tak pokud by se země otáčela, po určité době by se Čína logicky ocitla pod letadlem. To se ale neděje, a proto se Země neotáčí a je placatá. Jak kolem té placky krouží Slunce, mi zůstává záhadou, ale snad to muslimští vědci brzy odhalí.

Myšlení: nepřítel č. 1

Je patrně velmi těžké na něco nového přijít, když se vám nad hlavou neustále kymácí gilotina vaší vlastní omezené a omezující víry, v mnohých případech i gilotina zvrhlého státního zřízení. Taková společnost má velice limitované možnosti, jak přispět k pokroku civilizace – a to je i jeden z důvodů, proč jsou muslimské země v takovém hnoji, v jakém jsou. Problémem je nutná zkostnatělost myšlení lidí, jejichž pohled na svět, a tedy i jejich kreativita jsou svázány jakoukoli ideologií.

Muslimové, ač působící na moderních univerzitách, stále vztahují poznání a kreativitu k životu nájezdníka ze 7. století, jeho život je zdrojem inspirace a píší to s naprostou vážností. Korán je totiž konečným zjevením, je neměnný, má absolutní platnost a nastavuje přesná pravidla a limity ve všech oblastech života, za něž člověk i jeho poznání nesmí jít. Poznání je tudíž možné, ale pouze z islámských textů anebo v souladu s nimi. Neboli: “Co souhlasí s Koránem, nepotřebujeme, a co mu protiřečí, je rouhání.”(25)

Je to logické už z názvu: Slovo islám znamená „podrobení“, což je logickým opakem svobody, tedy i svobody mysli.

Richard Dawkins, biolog a etolog (nar. 1941): “Každá osoba, kterou jsem potkal [míněno muslim], věří, že pokud dojde k neshodě mezi vědou a Koránem, pak Korán vítězí. (…) Občas se mým kolegům stává, že jim odcházejí muslimští studenti z přednášek, když probírají evoluci.”(26)

Někteří vědci tvrdí, že mnohé části Koránu(27) či hadísů vybízejí k přemýšlení a k poznání Alláhova tvoření skrze vědu. Jiní jsou názoru, že islám nabádá pouze k poznání v rámci náboženství, a další se mermomocí snaží nějak dokázat (a já myslím, že především přesvědčit svůj vlastní chorý mozek), že odmítání moderní vědy je důsledkem simplistického chápání Koránu a odmítání víceúrovňového obsahu daných textů (prostě si to snaží vyložit po svém). (28, 29) Jenže to jsou jen chabé pokusy jedinců ospravedlnit své vlastní počiny a přitom se nedostat do křížku s Ďábláhem.

Každé učení do jisté míry svobodu člověka omezuje a nastavuje hranice možného rozvoje vědomí a poznání. O to více, když je zakotveno v pevně daných textech (jako křesťanství či islám), což může vést k dogmatizaci.

Kombinace faktorů odvíjejících se od striktního islámu (tyranie žen, zabíjení ateistů, genetické defekty dětí příbuzných rodičů, zabíjení je odměňováno rájem, ženy mají hodnotu věci…) nejenže rozvoj člověka brzdí, ale ona jeho vědomí (a v důsledku i vědomí celé populace) dokonce degraduje. Co hůře, islám překročení svých hranic (odpadlictví) nepovoluje a trestá smrtí.

Je reforma islámu možná?

Benjamin Kuras je v této otázce poměrně (sarkasticky) optimistický: jestliže se v Turecku v r. 2015 povedlo reformovat hajzlpapírovou fatwu zakazující použití toaletního papíru k rektální očistě, mohlo by se podle něj v budoucnu podařit reformovat i ty stovky jiných jako např. „zasívej hrůzu do srdcí bezvěrců a stínej jim hlavy“. Zítra. Nebo za 300 let.(30) Do té doby by bylo dobré držet islám mimo Evropu. (Jeho knihu Jak zabít civilizaci ze srdce doporučuji, udělá vám v invazní krizi jasno během max. 2 dní – pomaleji to číst nejde. A ne, není to placená reklama, ani Benjamina Kurase bohužel osobně neznám.)

Islám je nereformovatelný, poněvadž:

 • Islám nemá žádnou centrální autoritu jako církev, která by reformu nařídila.
 • I kdyby ji měl: reforma by znamenala vymazání většiny islámských textů z povrchu zemského! Je to proveditelné? V jakém časovém horizontu? Byl by to ještě islám?
 • Podstatou islámu vůbec není náboženství, ale politická moc, v jejímž zájmu rozhodně žádná demokracie, názorová tolerance nebo intelektuální rozvoj jedince není.

Zatímco západní civilizace se od dogmat křesťanství oprostila, omezila vliv církve na duchovní sféru, a tím uvolnila pole moderní vědě a umění, v islámu nic takového neproběhlo a ani proběhnout nemůže. Proč? Protože když by se islám omezil na duchovní složku, nic by z něj nezbylo. Proto.

Tomáš Akvinský, filozof a teolog (1225 – 1274): “…žádný učenec, znalý věcí božských i lidských, mu [Mohamedovi] již od počátku nevěřil. Ti, kteří v něj věřili, byli brutální násilníci a pouštní beduíni, naprosto lhostejní k jakémukoli božskému učení. Díky těmto přinutil Mohamed silou svých paží ostatní, aby ho následovali.”(31)

Proto islám musí neustále expandovat: protože ze své podstaty – je to vojenská strategie! – je primárně živ z destrukce. Nic nevytváří, nerozvíjí, nevynalézá, pouze omezuje a ničí, je sláb, a proto je schopen expanze pouze tam, kde se systém už sám rozpadá. Tak se tomu stalo v 6. století s Byzantskou říší a stejně je tomu i dnes s Evropou.

Myšlenkový přínos české vlády

Horší než Zlo je ale Zlo, které se vydává za Dobro. Tedy když se vláda člověka, který se za dvacet let své kariéry ve vrcholné politice nebyl schopen naučit alespoň lámaně anglicky a jeho názory jsou masivně formovány jeho e-mailovými poradci s cílem manipulovat obyvatele, rozhodne cenzurovat rozmluvy a výměnu informací a názorů mezi lidmi. Díky výměně informací je naše civilizace tam, kde je. To se ale Mailbotkovi a jiným nehodí do krámu. Respektive spíš těm jiným.

Islamizace, snaha o křížení populace s jedinci nižšího vědomí, inkluzivní vzdělávání, cenzura myšlenkových projevů i pravdivých informací, to vše jde ruku v ruce a vede k jedinému: ke zprůměrnění, zestejnění, stagnaci, ne-li degradaci populace, která se tak stane poslušnější vládnoucí vrstvě, protože sama nebude schopna jakéhokoli rozvoje či pokroku. Ve výsledku tím nebudou trpět pouze lidé toužící po konstruktivním diskurzu a mentálních podnětech, ale i lidé, kterým je nějaký diskurz šumák. Je to totiž právě ta intelektuální a kreativní vrstva (a tím nemyslím pražskou plkárnu), která se zasluhuje o technický i myšlenkový pokrok civilizace, ze kterého pak profitujeme všichni, například ve formě smartfounů, termooblečení či dostupnosti internetu i za devatero horami a devatero řekami.

Jsme v tom všichni. Jakékoli hlasité veřejné vyjadřování nesouhlasu s islamizací a s postupem vlády je v zájmu každého, kdo chce mít pěkný život a komu záleží na životě jeho dětí. Islám nikdy v historii ani v současnosti v žádné demokracii nefungoval a ani nemůže, protože svou podstatou demokracii, poznání, rovnost, život, lásku a toleranci popírá.

 

Zdroje:

1 Bible, např. List Efezským 4:25. „Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla.“ (a jiné biblické verše)

2 http://www.e-islam.cz/node/547

3 Nicholas Campion, A History of Western Astrology Vol.2 (NY: New York University Press, 2012), p.173.

4 Albumasar, Libri mysteriorum, II, 169. (např.)

5 Al-biruni, Critical study of what India says, whether accepted by reason or refused.(např.)

6 Campion, p.173.

7 Reisman, D.(ed.)Before and After Avicenna (NJ: Princeton University Press, 2001).

8 Campion, p.173.

9 Hillel Ofek, ‚Why the Arabic world turned from science‘.http://www.thenewatlantis.com/publications/why-the-arabic-world-turned-away-from-science

10 Bernard Lewis, The Jews of Islam (New Jersey: Princeton University Press, 1984). http://faculty.ksu.edu.sa/amer%20elzanaty/The%20Englis%20Books/cultural%20books/Jews%20of%20Islam.pdf

11 Campion, p.173.

12 Ofek.

13 Abu Hamid al-Ghazali, Tahafut al-Falasifa.

14 Robert R. Reilly, The Closing of the Muslim Mind: How Intellectual Suicide Created the Modern Islamist Crisis (Wilmington: ISI Books, 2010).

15 Herwig Schopper, ‘Islam and science: Where are the new patrons of science?’ in Nature 444, 35-36 (2 November 2006); Published online 1 November 2006    http://www.nature.com/nature/journal/v444/n7115/full/444035a.html

16 The Arab Human Development Report 2002, http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2002e.pdf

17 The Arab Human Development Report 2003, http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2003e.pdf

18 Ehsan Masood, ‘Arab science: Blooms in the desert’ in Nature 416, 120-122 (14 March 2002).

19 Reilly.

20 Adibah Sulaiman et al., ‚Creativity and Innovation in Islam: Its necessity in Education in The Social Science Journal 10(1): 61-66, 2015, p.61.

21 Sulaiman, p.63.

22 Karel Werner, Náboženské tradice Asie (Brno: Masarykova Univerzita Brno, 2002), p.224-228.

23 Samih Mahmoud Al-karasneh et al., ‚Islamic perspective of creativity: A model for teachers of social studies as leaders‘ in Procedia Social and Behavioral Sciences 2(2010) 412-426, p.414.

24 Islámská nadace v Brně, Korán, sunna a vědecké poznatky, http://www.islamweb.sk/stranky/kniznica/Knihy/Zazraky%5B1%5D.pdf (Pokud tohle chcete číst, doporučuji připravit toaletní papír.)

25 Benjamin Kuras, Jak zabít civilizaci (Praha: Eminent, 2015), p.159.

26 Dawkins attacks ‚alien rubbish‘ taught in Muslim faith schools – Mail Online, October 8, 2011

27 Korán, 27:93, „Sláva Bohu, který vám znamení Svá ukáže, a pak je poznáte! A Pán váš není vůči tomu, co činíte, lhostejný!“

28 Nidhal Guessoum, ‘The Qu’ran, science, and the related contemporary muslim discourse’ in Journal of religion and science Vol.42 (2), 411-431, 2008.

29 Rana Dajani, ‘Evolution and islam’s quantum question’ in Nidhal Guessoum’s Reconciliation of Islam

and Science, pp.343-353.

http://islam-science.net/wp-content/uploads/2013/11/EVOLUTION-AND-ISLAM%E2%80%99S-QUANTUM-QUESTION.pdf

30 Benjamin Kuras, Jak zabít civilizaci (Praha: Eminent, 2015), p.196.

31 Thomas Aquinas, Summa Contra Gentiles, Book 1, Ch. 6.4.  http://dhspriory.org/thomas/ContraGentiles1.htm#6

One thought on “Zlatý věk islámu aneb co ještě může islám přinést civilizaci

 1. Dovolím si malou polemiku s jedním vaším tvrzením.
  „Zlatý věk islámu“ se kryje se zlatým věkem jeho vojenské expanze. Prakticky všichni velcí islámští vědci byli nikoli Arabové, ale příslušníci jiných, porobených národů, obvykle nucení konvertité k islámu. Např. legendární a neustále připomínaný Avicenna byl Peršan, který svou vědeckou dráhu začínal ještě jako zoroastrista. Kromě nich to byli ještě jejich žáci, výjimečně žáci jejich žáků… a dál už nic.
  Těch několik skutečných etnických Arabů, kteří se reálně zapsali do dějin vědy, žili v Cordóbském kalifátu za jeho předposledních dvou kalífů, neobvykle osvícených. Do tohoto období a místa spadá i ona vámi zmiňovaná plodná spolupráce muslimských, křesťanských a židovských vědců a filosofů na universitách na Pyrenejském poloostrově. Poslední kalífa už byl zase nevzdělaný primitiv, který rozhodl o návratu k „skutečnému islámu“ a zahubil tak cosi, co bylo jakousi islámskou renesancí a mohlo to dovést muslimy tam, kde je dnes židovsko-křestanská civilisace. Vedlejším důsledkem byla ovšem ztráta náskoku ve vojenství, která následně umožnila rekonquistu.

Komentáře jsou ukončeny.