Proč (ne)pomáhat

V Německu i Francii to v poslední době celkem žije. České vládě to ale nebrání v tom, aby přijímala. Že spolu islámský teror a (prý) prověření a vybraní syrští uprchlíci nesouvisí? Tak se tomu ptáčkovi podívejme na zobáček.

Kdyby to celé nevedlo k masakru bílé rasy, byla by situace až tragikomická: hned v závěsu článku o přijetí syrských uprchlíků se objeví článek o tom, jak nějaký debil podřízl ve Francii kněze. Německé noviny už jsou celkem běžně zaplněné vraždami ve jménu islámu. Evropa je směsí originální tragikomedie zabalené do závoje sebelži a urputného sebemrskačství, postupně se blížící diktatuře.

A my budeme dále chtít přijímat – vždyť přece „existují i mírumilovní muslimové“, „ne každý muslim je vrah“ a „prověřuje je rozvědka“. Tak popořadě:

Zaprvé, mírumilovní muslimové neexistují, jsou jen tací, kteří si buď pořádně nepřečetli, co v té jejich šajzeknize stojí černé na bílém, anebo si lžou do hábitu. Ale oni si ty islámské zblitky dřív nebo později přečtou pořádně…

Zadruhé, jistěže ne každý je vrah, ale slovy Benjamina Kurase (parafrázuji): když vám někdo nabídne mísu sušenek a řekne vám, že jedna jediná je otrávená, risknete to? Co nyní dělá Evropa, je, že si bere jednu sušenku za druhou ve snaze najít tu otrávenou. A daří se, daří.

Zatřetí, jen debil se dvakrát spálí o stejná kamna. Pamatujete ještě na Iráčany, co nechtěli bydlet v kravíně (rozuměj v českém bytě)? Já jo. Česká zikavláda očividně ne. A víte, kolik jsme na ten špás unuděných hipísaček z neziskovky každý přispěli? Já ne – a radši ani nechcu. Ale my nutně, moc moc moc, prostě musíme přijímat. Zatím přeskočím otázku proč vlastně.

Ale tak dobře, dejmetomu, že chceme pomáhat. Sýrie je prostě téma nambr van. Naskýtá se velmi zajímavá otázka: proč zrovna Syřané? Proč se ze slova Syřan stalo synonymum pro ‚musí mu být pomoženo‘ a ‚dobrý člověk‘? Proč má Syřan ve značkových hadrech větší právo na evropskou pomoc než miliony jiných lidí, kteří ve světě živoří? Proč ne jakýkoli jiný chudák, kterých jsou na světě miliony/miliardy? V mnoha zemích světa jsou masově popravováni lidé z různých důvodů a naprostá většina lidstva žije pod hranicí bídy. A opravdu je může Evropa zachránit všechny?(!)  Realistická odpověď zní NE. A může je všechny zachránit tím, že si je sem nastěhujeme? NE.

Celý svět bohužel zachránit nelze, a už vůbec ne sebeobětí. A pokud si tedy šunky válím v tak děsivém blahobytu (a to tedy případ ČR není), že prostě nutně chci někoho zachraňovat, proč si nevybrat někoho, kdo bude přínosem (bude mít vzdělání v oboru, který ČR potřebuje) a nebude vyznávat víru, jež mu káže zabíjet bezvěrce?

Protože je to velmi populisticky vykonstruovaná ‚povinnost pomáhat‘, která má pouze zastínit Kalergiho plán nahrnout do Evropy co nejvíce jedinců s podprůměrným IQ. Zde výňatek z mého předchozího článku:

Propast mezi vzdělanými a „vzdělanými“ v arabských zemích

Podle studie z r. 1993 (ale ono se to jen tak nezmění) je vzdělávání v arabských zemích navzdory vládním investicím velmi problematické a jeho úroveň nízká. [1] A i na tuto nízkou úroveň nedosáhne každý. Dle Human Development Reports z r. 2013 a Global Monitoring Report on Education for All z r. 2012 bylo zjištěno, že v arabské populaci, která čítá 353,8 milionů lidí, pouze 256,946 milionů umí číst a psát. Tedy že 27,4 % arabské populace tvoří negramotní! [2] Mnoho lidí, kteří gramotní jsou, opouští základní školu po pár třídách. [3] Zajímavá jsou také čísla průměrné délky školní docházky v jednotlivých zemích dle Graduate Institute of Applied Linguistics [4]:

Egypt: 5,5 let

Irák: 4 roky

Jordánsko: 6,9 let

Blízký Východ a severní Afrika: 5,3 let

Pro porovnání, ani v jedné ze všech evropských zemí (nejen EU) neklesá průměrný věk ukončení povinné školní docházky pod 14 let a začíná většinou v 5-6 letech. [5] A to mluvíme pouze o povinné docházce, nikoli průměru, ten je samozřejmě ještě vyšší.

Islám se k ďábelskému plánu zmasakrování evropské populace hodí převelice: hned několika způsoby přímo či nepřímo zabraňuje rozvoji jedince, a tím i celé společnosti. Zajišťuje stagnaci, ba degradaci lidského vědomí a mentální úrovně společnosti. O pomoc potřebným tu, vážení přátelé, vůbec, ale vůbec nejde – těch je dost i v Česku.

Česká republika by neměla v současnosti přijímat nikoho, protože:

  1. Evropa je ve válce, Německo není bezpečnou zemí. Logické by bylo investovat finance i energii na ozbrojování, opevnění a hlídání hranice.
  2. 80 lidí je jako flusnutí do moře. Z globálního hlediska to nezmění naprosto, ale vůbec nic. V budoucnosti by měla přijímat pouze ty, kteří jsou přínosem a kteří prokáží kulturní adaptabilitu, popř. pomáhat potřebným vně svých hranic.
  3. Představuje to riziko. Každý muslim může kdykoli začít vraždit, když si pořádně přečte svoji šajzeknihu a zároveň zjistí, že se mu v zemi zaslíbené zase až tak nelíbí a bude na český stát naštvaný. I ten stokrát prověřený. Jsou toho plné německé noviny.

Je to jedna velikánská bouda.