Nad otázkami novinářky (2. díl): Kolik jsem prý osobně poznala muslimů. Víc než zdrávo.

Pokračování prvního dílu přežvejkávání blijslámu někomu, kdo ho nechce pochopit. Přezdívejme ji něžně „slečna zvědavka“.


Slečna zvědavka: Kde islám hlásá a podporuje „šukání koz“ nebo „nekrofilii“?
Mohamed je příkladem dokonalého muslima a podle vícero zdrojů se Mohamed dopustil nekrofilie, když spal s Fatimou v jejím hrobě (to je v mnoha verzích hadísů, přičemž muslimové se občas snaží vyvrátit to vymlouváním se na překlad slova „spát“). Co tam s ní prováděl, se už nedozvíme, ale vzhledem k tomu, jaký to byl násilník a úchyl, přikláním se k verzi č.1.
Na internetu je videí muslimů uspokojujících se na nějakém domácím zvířeti dost – to samé se o křesťanech, budhistech či síkhech (Buddha ví, jak se to skloňuje…) říct nedá. Lámejte si hlavu, proč tomu tak je… Podle mě je pohlavní styk se zvířaty islámem podporován sekundárně – nepřímo, a to jednak skrze nedostatek žen (logický důsledek mnohoženství) a jednak skrze deficit přirozeného intersexuálního kontaktu svobodných jedinců (mluvíme o zemích, kde se islám OPRAVDU dodržuje). A taky nesmíme zapomenout na ten tisíciletý inbreeding zmíněný v minulém díle a jeho vliv na intelekt, že…

Islám podporuje přímo či nepřímo nejrůznější úchylárny, na které si vzpomenete, protože jeho síla je podmíněna podmaněním a rozvratem lidské duše. Ale já myslím, že úplně stačí incest, pedofilie, znásilňování a vraždění – vše z toho Pokrok (příklad dokonalého muslima) dle mnohých zdrojů vesele praktikoval.

Slečna zvědavka: Kolik muslimů jste skutečně blíže poznala? Strávila jste s nimi někdy večer v baru nebo odpoledne v parku?
Vaše otázka (pokud směřuje tam, kam čenichám) je co se týče diskuze o nebezpečí blijslámu naprosto irelevantní a nelogická. Kolik nacistů 30. let jste skutečně blíže poznala vy? A pokud žádné, jak tedy můžete vědět, že je nacismus nebezpečná ideologie? Protože vám to někdo ve škole řekl? Nebo protože jste strávila večer v baru s nějakým neonacistou? Já to vím, protože jsem v originále četla Hitlerův Mein Kampf, což je v původním vydání bez poznámek nějakého akademického prďoly v Německu zakázaná kniha – a jak to víte vy?
Abych ale ukojila vaši zvědavost: já na rozdíl od mnoha jiných kritiků islámu poznala muslimů celkem dost (protože jsem jak v Kodani, tak ve Vídni chodila na různé srazy expatriotů, kteří se chtěli naučit dánsky/německy). Mění to ale něco na faktu, že islám je nebezpečná ideologie? Ne. Je třeba rozlišovat pojmy muslimové a islám a nezabředávat do iracionálního, emotivního soucitu s jednotlivci – muslimy, ale racionálně analyzovat islám coby ideologii, která ze své podstaty usiluje o moc. A „hodní“ muslimové, co si berou příklad pouze z první poloviny Mohamedova života, kdy neměl politickou moc a nevraždil, jsou takoví užiteční idioti.
Nebo jste snad ochotná přenést svoji emotivní tendenci individuálního posuzování jednotlivců, kteří se hlásí k nenávistné ideologii, i na neonacisty? Pokud někdo brojí za „práva muslimů“, pak musí nutně bojovat za práva neonacistů! Páč někteří přece můžou třeba jen hajlovat, uznávat Hitlera (tak jako muslimové Mohameda) a jinak jsou stráááášně hodní. Trošku tomu levičáckému dobroserství chybí prostá logika a jednotný metr.

Přátelit se s muslimy, kteří si buď nejsou vědomi zrůdnosti své ideologie, nebo jsou slabí a alibisticky asi z ní vybírají, co se jim hodí, a pak ji ospravedlňují, se mi protiví. Protiví se mi to stejně jako potenciální přátelství s kanibalem, který neví, co to je kanibalismus, nikdy nesnědl člověka, ale kanibalismu se zastává. Nebo jako potenciální přátelství s neonacistou, který popírá, že v Mein Kampf Hitler otevřeně mluví o podřadnosti Slovanů. Všichni tito lidé mají jedno společné: jsou hloupí a svojí hloupostí podporují šíření zla. Netuším, proč bych s nimi měla chtít trávit čas. Dobroserové a naivkové, kteří tak činí a této skupiny muslimů se zastávají, svojí hloupostí rovněž podporují šíření ideologie zla.

Slečna zvědavka: Psala jste o obtěžování ze strany muslimů. Myslíte si, že mezi Evropany se též nenajdou jedinci, kteří obtěžují ženy?
Jistěže najdou. Ale opět sklouzáváte do iracionálního, subjektivního, emotivního módu. Nás musí zajímat společnosti, jejich kultura a jejich zvyky jako celek. V každé společnosti je jisté procento kriminálních živlů. Ale některé společnosti/systémy – jako islám – násilí na ženách hluboce zakotvenou misogynií podporují. V takových primitivních společnostech pak dostává prostor taharrush gamea (davové mučení a znásilnění), kamenování žen, znásilňování nezahalených žen. Podstatné je, jak je takové chování nazíráno danou společností. A mezi muslimy je opovrhování nezahalenou ženou prostě legitimní. To jako vážně máte koule to srovnávat s nějakým evropským hvízdnutím občasného primitiva?