Upřesnění propagandistických lžinformací z idnesu: v Německu jsou hlavně Východoevropané?

Předevčírem (4.10.2018) vyšel na Lžidnesu článek o tom, že mezi přistěhovalci v Německu jsou nejpočetněji zastoupeni především Východoevropané. Konkrétně prý přes 4,6 milionu Východoevropanů, včetně Čechů. Tedy více než lidí z Blízkého východu či z Afriky, pocházejících z novějších migračních vln. Tento článek je pěkným příkladem toho, jak se dělá (poněkud primitivní) propaganda. Aneb jak vzít fakta a podat je bez lhaní tak, aby posloužila záměru. Autor sice na konci ubral propagandplyn poznámkou, že „migrační tok Východoevropanů do Německa je plynulý desítky let, zatímco výrazný nárůst počtu imigrantů z Afriky či Blízkého východu je teprve nedávný,“ ale ani to nemění nic na faktu, že pisatel těch faktů fakticky dost vynechal. Jinými slovy to byl článek dost o h…

Mohli bychom se porochnit v bažině kulturních rozdílů, islámské nenávistné hnojůvce nebo v kriminálních statističkách. Také bychom mohli vykutat z útrob internetu všechny ty teroristické útoky „psychicky narušených“ a nedejbože najít nějaký vzorec: tu věc na „i“, co pořád dokola tolik lidí psychicky narušuje. Ale já myslím, že velice stručné statističky pobírání sociálních dávek přistěhovalci jako sobotní dezertík postačí.

V Německu pobírá podle statistik z dubna 2018 cca 6 milionů lidí základní sociální podporu „Hartz IV“ (nikoli podporu v nezaměstnanosti, ale opravdu sociální podporu). Třetina z nich (2,03 milionu) jsou cizinci. Polovina z nich (959.000) pochází z neevropských zemí. (Eště se s matematičkou držíme? Don’t worry, pude to.)

A teď ňáký absolutní čísla a procenta vztažená na celkový počet cizinců pobírajících sociální dávky (2,03 mil.):

Syřané jednoznačně vedou:  588.301 (29 %) /Třetina všech cizinců pobírajících Hartz IV jsou z jednoho jediného státu: Sýrie. To jsou tedy ale pouze ti, kteří získali azyl a pracovní povolení. Jak si hned řekneme, ti kteří azyl nezískali, i tak německý sociální systém úspěšně dojí./

Turci se nenechávají zahanbit:  259.447 (12,8 %)

A teď podíl pobíračů z jiných zemí EU (ze všech dohromady!): 438.850 (21,6 %); vedou:

Bulharsko: 84.334 (4 %)

Polsko: 80.517 (3,9 %)

Rumunsko: 65.902 (3,2 %) (Zdroj)

A kdo by chtěl zlořečit a proklínat ty strašné Bulhary a Rumuny, tak nechť nabrousí zrak:

V poměru k celkovému zastoupení v populaci je podíl nezaměstnaných Rumunů a Bulharů (dohromady) nižší než Němců. Sociální podporu pobírá 10 % z nich, což je výrazně méně než u jiných národností. (Zdroj)

Jinými slovy občané EU, kteří pobírají sociální dávky, tvoří pouze 21,6 % všech cizinců na dávkách. Z toho polovinu si ukořistí Bulhaři, Poláci a Rumuni. Češi se společně se Slovenskými braty a všemi ostatními EU-zeměmi krčí v těch zbylých cca 10 %. A ještě jinými slovy: občané EU mají v Německu v rámci své národnosti nižší podíl pobíračů soc. dávek než Němci. Proč? Protože do Německa putují za prací, neb na žádný azyl nebo podobný špás nemají nárok!

Tím nechci říct…nic…nechť si statistiky každý vyloží, jak chce. Co se mi nelíbí, je vyloženě primitivní a manipulativní „informování“ Lžidnesu, který se čtenářům na základě absolutních podílů národností na německé populaci snaží vsugerovat, že vlastně německým imigračním problémem jsou nikoli blízkovýchodní a severoafričtí nájezdníci, ale ti zlí Východoevropané! Výše uvedené statistiky dokazují, že ačkoli počet lidí z východní Evropy je mírně vyšší než ten z Blízkého východu, jejich procentuální podíl mezi pobírači dávek je výrazně nižší.

A nutno zmínit ještě jednu věc, kterou na Lžidnesu s chutí opomenuli. Občané EU a jiných evropských zemí, Asiaté či Rusové po příchodu do Německa nemají nárok ani na preclík. Což je podle mě dobře, protože proč by měli?! Tuto sociální podporu Hartz IV může přivandrovalý občan EU pobírat až po minimálně 3-měsíčním pobytu, nebo ztrátě přislíbeného zaměstnání aj. Nicméně jisté privilegované etnické, národnostní a rasové skupiny z neevropských zemí mají ihned po ilegálním příchodu nárok na úhradu:

  • bydlení
  • elektřiny a topení
  • vybavení (nábytek)
  • oblečení
  • jídlo
  • pití
  • hračky
  • léky
  • plus 143 € / dospělého a 85 – 92 € / dítě (Zdroj)

A to samozřejmě v těch pěkných statističkách Hartzu IV a nezaměstnanosti zahrnuto není, na to jsou jiné statističky zase jiného spešl úřadu (sláva byrokratizaci!). Kdyby někdo už už otvíral pant, tak nechť jde s nějakými uprchlíky před válkou tam, kam slunce nesvítí. V polovině zemí, ze kterých přicházejí, totiž žádná není, a ten zbytek prošel spoustou bezpečných států, které ale nemají tak štědrý sociální systém. Tak to jen jako takové doplnění lžinformací na iDnesu.